På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Likabehandlingsarbetet

Likabehandlingsarbetet på Norrskenets förskola

För att alla ska trivas och tycka att det är roligt att komma till Norrskenetsförskola tycker vi att det är viktigt hur vi är emot varandra, att våga vara den du är, kunna uttrycka dina åsikter mm
Som ett led i kommunens likabehandlingsplan, FN:s barnkonvention, skollagen och läroplanen(lpfö 98) i förskolan jobbar vi kontinueligt med detta tillsammans barnen.
Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla barn i förskolan har samma rättigheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Barnen har också rätt att vistas i förskolan utan att utsättas för trakasserier eller kränkande behandling.(Diskriminerings ombudsmannen DO Lika rättigheter i förskolan sid. 9)
Konkret jobbar vi med barnen i mindre grupper där barnen får berätta om sina känslor och tankar, få ge uttryck för sina egna uppfattningar utveckla sin förmåga att lyssna och försöka förstå andras perspektiv.

 

 

 

 

 

 

Innehållsansvarig: Anne-Maj Stålnacke

Publicerad av: Annett Särkijärvi

Senast ändrad: 2017-10-09