På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Handlingsplan språkutveckling

I syfte att öka möjligheten för alla barn och ungdomar i Kiruna kommun att nå läroplanens mål i alla ämnen har en handlingsplan för arbetet med språk-, läs- och skrivutveckling tagits fram. Anledningen till att detta gjorts är att skolorna under flera år sett i sitt kvalitetsarbetet att framför allt brister i läsförståelsen gör att eleverna inte klarar av att nå målen i de senare årskurserna. Detta visar även nationella och internationella undersökningar är vanligt i hela Sverige.

Handlingsplanen blev klar 2012 och under 2013 har den implementerats i både förskolan, fritidshemmen, förskoleklass och grundskolan bland annat genom att all personal och alla rektorer deltagit i olika utbildningar och studiecirklar. Utvecklingsarbetet och satsningen på kompetensutveckling på området fortsätter även under 2014. Handlingsplanen gäller för alla kommunala verksamheter men även endel fristående förskolor och skolor har valt att använda sig av den.

Under rubriken Relaterat innehåll till höger finns handlingsplanen för den som vill se vad den innehåller och hur den är tänkt att användas.

Publicerad av: Caroline Andersson

Senast ändrad: 2017-05-16