På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Val av skola/anvisad skola

När en elev ska börja i förskoleklass eller grundskolan i Kiruna anvisar kommunen vanligtvis eleven till den grundskola som ligger närmast elevens bostad. Det fria skolvalet innebär att elevens vårdnadshavare kan välja att ansöka om att eleven ska få gå i en annan skola än den som kommunen anvisar till. Det kan vara en annan kommunal skola, en fristående skola eller sameskolan. Viktigt att tänka på om man väljer att skriva in sitt barn i en annan skola än den som kommunen anvisar till är att eleven kanske inte blir beviljad skolskjuts om det är långt till skolan. Från och med hösten 2015 kommer barn som går i förskoleklass inte längre ha rätt till skolskjuts då förskoleklass inte är en obligatorisk skolform. Information om rätt till skolskjuts/hur man ansöker om skolskjuts hittar du via denna länk eller på sidan Skolskjutsar i vänstermenyn.

Om ditt barn går i en av kommunens skolor men ni vill byta skola eller om ni vill skriva in ert barn i en av kommunen skolor ska ni ta kontakt med den nya skolans rektor samt fylla i blanketten Inflyttning/inskrivning av elev som finns under Relaterade länkar. Blanketten skickas eller lämnas till den nya skolans rektorsexpedition. Kontaktuppgifter finns på respektive skolas hemsida under rubriken Grundskolor i kommunal regi i vänstermenyn.

Om ni vill skriva in ert barn i sameskolan tar ni kontakt med sameskolstyrelsen. Om ni vill skriva in ert barn i en fristående skola kontaktar ni den aktuella skolan. Kontaktuppgifter till sameskolstyrelsen och de fristående skolorna finns på sidan Grundskolor i statlig/enskild regi i vänstermenyn.

Behov av specialkost
Om ert barn har behov av specialkost är det viktigt att skolan får information om detta. Information om hur ni ska göra detta hittar ni på Skolmåltidernas hemsida eller via denna länk.

Information om dataregister
Enligt personuppgiftslagen (PUL) ska den som för personregister informera de som registreras. Kultur och utbildningsförvaltningen registrerar personuppgifter om barn, elever och föräldrar. Ändamålen med dataregistren är att behandla barnomsorgsavgifter, skolpliktsbevakning, klasslistor, betyg, närvaro, individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen med mera. Exempel på personuppgifter är personnummer, namn, skol- och klasstillhörighet, adress, telefonnummer, familj, civilstånd, språkval, betyg med mera. Uppgifterna behandlas i enlighet med personuppgiftslagens regler.

Publicerad av: Caroline Andersson

Senast ändrad: 2017-05-16