På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Fritidshem

 

Om Luossavaaraskolans Fritidshem

"Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklass, grundskolan..."

Vi är ute varje dag. Vi leker och vi utforskar närmiljön.  Att vara en god kamrat och visa repskt för varandra är en stor del i vår verksamhet. Vi vill att eleverna ska lära sig sin egen närmiljö och se möjligheterna i den och att vara rädda om den. Vi arbetar  med många  olika aktiviteter som visar att fritidshemmet är ett komplement till skolan. Exempel på detta är kafé, högläsning, bakning, asfaltmålningar för mattespel, fiaspel och alfabetslekar. Vintertid erbjuder vår stora skolgård många olika aktiviteter.

Ur Skollagen och Läroplanen för grundskolan:

"Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen."

"Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.

Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap"

Elevmedverkan sker genom fritidsrådet och dagliga samlingar.

Vi gör utvärderingar genom enkäter och intervjuer av elever och föräldrar.

Luossaskolans fritidshem har Instagram för att visa föräldrar vad deras barn gör på fritids. För att få ta del av Instagram måste man göra en 'följarförfrågan' hos personalen.

Innehållsansvarig: Anne Henriksson

Publicerad av: Mona Mämmi

Senast ändrad: 2017-10-09