På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Elevhälsan

Skolsköterskan arbetar måndag-fredag 07.30-16.30.

Skolkuratorn arbetar måndag-fredag 08.00-17.00.

Skolan har en alkohol - och drogpolicy som du kan läsa här.

Information om elevhälsoteamet

Elevinformation om specialpedagogik

 

 Arbetsgång för stödinsatser:

 

1. Extra anpassningar inom ramen för ordinarie undervisning

Vid behov skall eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar som dokumenteras.

2. Extra anpassningar intensifieras

Om uppföljningen visar att eleven inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen ska ytterligare anpassningar göras utifrån elevens behov.

3. Anmälan till rektor angående elevens behov av särskilt stöd

Om extra anpassningarna inte är tillräckliga gör lärare eller övrig skolpersonal en anmälan till rektor. Anmälan ska bestå av dokumentation av uppföljningarna av punkt 1 och 2.

4. rektor beslutar om utredning

Rektor tar beslut om att en utredning av elevens behov av särskilt stöd skyndsamt tillsätts.

5. Åtgärdsprogram

Visar utredningen att eleven har behov av särskilt stöd skall åtgärdsprogram utarbetas. Om eleven har behov av reducerat program skall detta skrivas i åtgärdsprogrammet.

 

 

Innehållsansvarig: Marianne Stöckel

Publicerad av: Sanna Gunnare

Senast ändrad: 2017-09-13