På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Länkar

På den här sidan finns länkar till webbsidor/databaser som kan vara användbara i skolarbetet. Sidan fungerar som en länksamling som är ordnad efter ämne. Länksamlingen är under uppbyggnad och kompletteras kontinuerligt.

Klicka på en rubrik/ämne så kommer du direkt till rätt avdelning

Allmänna resurser och uppslagsverk
Biografi
Geografi
Historia
Kultur, film och musik
Litteratur
Media
Medicin och hälsa
Naturvetenskap
Politik och samhälle
Språk
Studentuppsatser och vetenskapliga artiklar
Teknik
Källkritik, upphovsrätt

_______________________________

Allmänna resurser och uppslagsverk

 

LIBRIS
De svenska universitets- och forskningsbibliotekens söktjänst.


Länkskafferiet
Länkskafferiet innehåller länkar ordnade efter skolämne.

Nationalencyklopedin
Skapa ett eget konto när du är på skolan så kan du använda NE även hemma.
Finns även som app för smartphone/surfplatta.

 

Biografi


Svenskt biografiskt lexikon
Här finns information om betydelsefulla svenska personer. Sidan är under uppbyggnad. För närvarande kan man söka på (endast avlidna) personer från A till Stålhammar.
Finns även som app för smartphone/surfplatta.

 

Geografi

 

Globalis 
En interaktiv världsatlas. FN-förbundet står bakom.

Landguiden Automatisk inlogging via det trådlösa nätverket. Vill du använda Landguiden hemifrån går du in via Pluggerians sida på SharePoint.
I Landguiden får du dagsaktuell informaiton om världens alla länder.

SO-rummet
Webbplatsen innehåller granskat material kring ämnena historia, geografi, samhällsvetenskap och religion.
 

Historia

 

Digitaliserade svenska dagstidningar. Kungliga biblioteket.
Här kan du söka artiklar i svensk dagspress från 1700-tal till 1900-tal.
Sidan är under uppbyggnad.

SO-rummet
Webbplatsen innehåller granskat material kring ämnena historia, geografi, samhällsvetenskap och religion.

Svensk historia

 

Kultur, film och musik


Dramawebben
Här kan du fritt ladda ner upphovsrättsligt fria dramer från 1600-talet och framåt i word-format.

Europeana 
Via den här portalen kan du få tillgång till material från flera av Europas museer, arkiv och bibliotek. Kom ihåg att ta reda på hur du får använda bilderna!

 

Litteratur

 
Alex Du kommer åt Alex via skolans nätverk.
Alex är ett författarlexikon där du bl.a kan söka på författare, länder/regioner eller litterära termer.
Finns även som app för smartphone/surfplatta. Särskilt lösenord finns hos bibliotekarien.

Icelandic literature web
Här hittar du information om isländska författare.

Litteraturbanken
Här kan du fritt ladda ner svenska klassiker som e-böcker.

Project Gutenberg
Project Gutenbergs uppdrag är att producera och distribuera digitala böcker fritt.

Projekt Runeberg
Projekt Runeberg publicerar nordisk litteratur i digital form.

 

Media


DN Dagens Nyheter

Norrbottenskuriren

NSD Norrländska socialdemokraten

Retriever *Kräver inloggningsuppgifter som du får av bibliotekarien.*
Retriever är en mediedatabas där du kan söka i ett stort antal främst svenska tidningar och tidskrifter.

 

Medicin och hälsa


Autism- och aspergerförbundet

Hjärt- Lungfonden
Här finns bl.a. information om hjärt- och kärlsjukdomar

PubMed
Databas med artiklar och böcker med medicinskt innehåll. En del innehåll finns att ladda ner direkt.

SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering.
Ett kunskapscentrum för hälso- och sjukvården

Socialstyrelsen

Statens medicinskt-etiska råd

Tjejjouren

Ungdomsstyrelsen
Här hittar du publikationer om bl.a. arbete, bostäder och jämställdhetsfrågor relaterat till ungdomar.
 

Naturvetenskap

 

Den virtuella floran
Här hittar du information om svenska växter.

Naturvårdsverket

SMHI Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

 

Politik, samhälle


BRÅ- Brottsförebyggande rådet

CAN - Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

DELMI - delegationen för migrationsstudier
Delmi förmedlar, på regeringens uppdrag, forskningresultat inom området migration.

Europeiska unionen
EUs officiella webbplats

EU-upplysningen
Här ansvarar Sveriges riksdag för att ge opartisk information om EU.

EUR-lex
EUs officiella dokument och lagstiftning

Factlab
Factlab samlar statistik från hela världen och gör det möjligt att jämföra faktorer som arbetslöshet, hälsa, ekonomi mm.

FN 
Svenska FN-förbundet

Konsumentverket

Patent- och registreringsverket

SCB - Kommuner i siffror
Statistiska centralbyråns sida där du kan jämföra kommuner när det gäller t.ex. befolkning, politik, ekonomi och markanvändning. 

SCB - Sverige i siffror
Statistiska centralbyråns sida där du hittar statistik som gäller Sverige.

SO-rummet
Webbplatsen innehåller granskat material kring ämnena historia, geografi, samhällsvetenskap och religion.

Sveriges riksdag - dokument och lagar
 

Språk

 

SAOB Svenska akademiens ordbok.
Hit går du om du exempelvis vill veta ett svenskt ords historia.

SAOL Svenska akademiens ordlista.
Hit går du om du exempelvis vill veta hur ett svenskt ord stavas.
(Detta är den 13:e upplagan, från 2016. Den senaste upplagan från 2015 finns ännu så länge endast i bokform.)

 

Studentuppsatser och vetenskapliga artiklar

 

DiVa
Uppsatser och forskningspublikationer från flera svenska universitet och högskolor.

DOAJDirectory of open access journals
En öppen databas med vetenskapliga artiklar i olika ämnen

ERIC Education Resource Information Center
En databas med vetenskapliga artiklar främst inom ämnesområdena utbildning och information.

Google scholar
Googles sökmotor för vetenskaplig litteratur.

LIBRIS
De svenska universitets- och forskningsbibliotekens söktjänst.

Swepub 
Artiklar, avhandlingar mm som publicerats vid svenska lärosäten.

S-WOBA
Scandinavian Working Papers in Business Administration.
Vetenskapliga artiklar inom ämnet företagsekonomi.

PubMed
Databas med artiklar och böcker med medicinskt innehåll. En del innehåll finns att ladda ner direkt.

 

Teknik 

 

Svensk Energi
Svensk Energi är en branschförening inom området el. Här finns fakta och statistik kring el.

 

Källkritik, upphovsrätt

 

Creative Commons

Creative Commons sök

Kolla källan

 

Publicerad av: Sanna Gunnare

Senast ändrad: 2017-09-12