På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Specialkost

Förfrågan angående behov av specialkost och en informationsbroschyr skickas ut i januari till alla blivande 6-årselevers målsmän.

I Kiruna C tillagas specialkoster på Hjalmar Lundbohmsskolans kök.
Nya Raketskolans kök tillagar specialkoster till sina matgäster.
I Vittangi tillagas specialkosterna på Ängsgården.
I övriga byar tillagas specialkosterna i respektive skolkök.

Det går bra att kontakta personalen på respektive skolmatsal om det finns funderingar kring specialkost eller ändrade behov under läsåret.

Under våren skickas ny förfrågan inför nästa läsår hem till alla elever som redan finns inskrivna hos oss med behov av specialkost.

Läkarintyg krävs inte men för ert barns/ungsdoms egen säkerhet så rekommenderar vi att läkarintyg bifogas om sådant finnes.

Specialkost, instruktioner på följande språk:

Arabiska
Dari
Engelska
Farsi
Somaliska
Tigrinja

(Obs! instruktionerna är till hjälp för att fylla i "Specialkost blankett för anmälan")

Information om dataregister 

Enligt personuppgiftslagen (PUL) ska den som för personregister informera de som registreras. Kultur och utbildningsförvaltningen registrerar personuppgifter om barn, elever och föräldrar. Ändamålen med dataregistren är att behandla barnomsorgsavgifter, skolpliktsbevakning, klasslistor, betyg, närvaro, individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen med mera. Exempel på personuppgifter är personnummer, namn, skol- och klasstillhörighet, adress, telefonnummer, familj, civilstånd, språkval, betyg med mera. Uppgifterna behandlas i enlighet med personuppgiftslagens regler.

Publicerad av: Marianne Schröder Maagaard

Senast ändrad: 2018-01-22