På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

TIGeR -symbol för socioekonomiskt projekt Tidiga Insatser Ger Resultat

TIGeR

TIGeR står för ”Tidiga Insatser Ger Resultat” och riktar sig till de vuxna kring ett barn i ålder 3-9 år som på olika sätt oroar/utmanar de vuxna i sin närhet.

TIGeR är en verksamhet som Kiruna kommun utvecklat i syfte att komplettera de lagstadgade verksamheterna som rör barn i åldrarna 3 till 9 år - det vill säga de verksamheter som styrs av socialtjänstlagen och skollagen.

De som arbetar inom TIGeR är processtödjare med fokus på att stötta de processer som finns kring barnet och har därför olika bakgrund: socialarbetare, lärare och beteendevetare. Då TIGeR-verksamheten inte är lagstadgad så har processtödjarna i TIGeR inget myndighetsutövande. Det är heller inte en insats som man har rätt till som barn eller vårdnadshavare men det är en insats som kan öka möjligheten att göra livet bättre och enklare för barnen som beviljas en så kallad TIGeR-insats.  

Barn ingår i många olika sammanhang både hemma, i förskolan/skolan och på fritiden. Processtödjarnas uppdrag handlar om att tillsammans med föräldrar, pedagoger och andra betydelsefulla vuxna se till barnets hela dag. På så sätt ökar möjligheten till att få en helhetsbild av vad som redan görs kring ett barn och för att få syn på vad som ytterligare kan behövas för att stärka barnets positiva utveckling.

Till TIGeR kan vårdnadshavare eller ansvariga inom förskola/skola ansöka när det finns särskilda behov av att samverka kring barnet. TIGeR är på så sätt tänkt att fungera som en länk exempelvis mellan hem, förskola/skola, socialtjänst och fritid för att kunna komplettera det befintliga arbete som redan görs kring ett barn samt skapa en helhetsbild och gemensamt förhållningssätt.

Ansökan om TIGeR-insats
Som förälder kan du ansöka genom att fylla i ett ansökningsformulär och skicka in via papperspost eller e-post. Utifrån ansökan görs en bedömning om det är aktuellt med en insats från processtödjarna inom TIGeR eller om det någon annan form av stöd som de vuxna kring barnet kan behöva.

Yrkesverksamma inom förskola/skola kan göra en ansökan om TIGeR-insats i samråd med vårdnadshavarna. Ansökan görs då skriftligt i samråd med föräldrar och förskolechef/rektor och postas med papperspost till processtädjarna. De som arbetar inom socialtjänst, landsting eller annan verksamhet, kan också hänvisa intresserade föräldrar att göra en egen ansökan.

Ansökningsformulären finns under "Relaterat innehåll" till höger på denna sida.

Information om dataregister
Enligt personuppgiftslagen (PUL) ska den som för personregister informera de som registreras. Kultur och utbildningsförvaltningen registrerar personuppgifter om barn, elever och föräldrar. Ändamålen med dataregistren är att behandla barnomsorgsavgifter, skolpliktsbevakning, klasslistor, betyg, närvaro, individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen med mera. Exempel på personuppgifter är personnummer, namn, skol- och klasstillhörighet, adress, telefonnummer, familj, civilstånd, språkval, betyg med mera. Uppgifterna behandlas i enlighet med personuppgiftslagens regler.

 

Publicerad av: Caroline Andersson

Senast ändrad: 2017-05-29