På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Avgifter

I samband med beslut om bland annat lov, anmälan eller strandskydd tas en avgift ut. Denna är baserad på en taxa som är fastställd av kommunfullmäktige. Avgiften beräknas utifrån projektets bruttoarea, ändamålet och eventuellt krav på utstakning.

Även avgift för nyttjande av detaljplan, en så kallad planavgift, kan tillkomma.

Beställer du en nybyggnadskarta eller gör ett primärkarteutdrag kommer du debiteras enligt taxa, faställd av kommunfullmäktige.

Då avgiften kan variera kraftigt är det svårt att precisera vad just din åtgärd kan komma att kosta. Detta måste prövas från fall till fall. Avgift tas också ut för avslag.

Om du vill veta mer om Plan- och bygglovtaxan och hur avgifter beräknas är du välkommen att ta kontakt med Bygglovkontoret.

Publicerad av: Mona Mattsson Kauppi

Senast ändrad: 2018-06-18