På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Tekniskt samråd

På det tekniska samrådet ska byggherren och kontrollansvarig närvara och man diskuterar bland annat byggherrens ansvar, byggets planering och organisation, förslag till kontrollplan och väsentliga tekniska egenskaper.

Miljö- och byggnadsnämnden kallar till tekniskt samråd i de fall det krävs. Detta ska ske utan dröjsmål efter besked, om beviljat lov givits. Samtliga berörda ska kallas till tekniskt samråd, detta sker genom en byggnadsinspektör på bygglovskontoret.

Byggherren har alltid rätt att begära tekniskt samråd, även i de fall det inte krävs enligt miljö- och byggnämnden. 

Miljö- och byggnadsnämnden kommer även att i kallelsen förtydliga vilka handlingar som ska lämnas in inför det tekniska samrådet. Dessa ska inkomma senast i samband med det tekniska samrådet, men helst en vecka innan planerat möte.

Det som kommer diskuteras under tekniska samrådet är bland annat, arbetets planering och organisation, kontrollplan, behov av ytterligare sammanträden eller arbetsplatsbesök och så vidare. Under det tekniska samrådet har även byggherren eller kontrollansvariga möjlighet att meddela förändringar eller ställa frågor.

Innehållsansvarig: Kristoffer Johansson

Publicerad av: Kristoffer Johansson

Senast ändrad: 2018-06-11