På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Renvaktarstuga

För att få uppföra en renvaktarstuga måste man ha bygglov. Renvaktarstuga är en arbetsbostad som behövs för bedrivande av renskötsel och som också möjliggör tillfälliga övernattningar.

För att få uppföra en renvaktarstuga måste man alltså vara renskötare och ha behov av stugan för renskötseln. Därför krävs alltid hörande av länsstyrelsens rennäringsfunktion samt godkännande av berörd sameby innan bygglov för renvaktarstuga kan meddelas.

Stugan får inte användas till annat än den användning som bygglovet är givet för, det vill säga renvaktarstuga.

Av den anledningen kan den inte heller överlåtas till person som inte är renskötare.

Ska stugan övergå från rennäring till fritidshus eller annat måste bygglov för detta sökas. Bygglov för fritidshus kan dock inte medges inne i fjällvärlden enligt bestämmelserna i miljöbalken eller inom naturreservat eller område som omfattas av områdesbestämmelserna för Esrange.

Markupplåtelse för renvaktarstuga på statens mark ovan odlingsgränsen behövs inte (för fritidshus, renskötarbostad med mera behövs dock markupplåtelse).

Bygglov behövs för att, vid fastläggandet av det exakta läget på byggnaden, möjliggöra en lämplighetsprövning med hänsyn till landskapsbilden och beaktande av natur- och kulturvärden med mera, enligt plan- och bygglagen kap 2 och 3, samt en långsiktigt god hushållning med mark och vatten.

Renvaktarstugor bör företrädesvis placeras inom områden som särskilt utpekats i översiktsplanen, men kan också om det är nödvändigt för rennäringen och annars lämpligt uppföras på andra platser.

Innehållsansvarig: Kristoffer Johansson

Publicerad av: Kristoffer Johansson

Senast ändrad: 2018-06-11