Översiktsplan 2018 - Kiruna.se

På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Översiktsplan 2018

Ett förslag till översiktsplan för Kiruna kommun finns utställt för granskning i stadshuset i Kiruna under tidsperioden 2018-04-17 – 2018-06-18.

Förslag till översiktsplan för Kiruna kommun


Ett förslag till översiktsplan för Kiruna kommun finns utställt för granskning i Stadshuset i Kiruna under tidsperioden
2018-04-17 –- 2018-06-18.

Översiktsplanen anger mark- och vattenanvändning i kommunen och är en strategisk plan som påverkar annan planläggning och var man kan bygga.
I förslag till översiktsplan ingår bland annat förslag till utvecklingsområden för bebyggelse, småindustri, avfallsanläggning, gokart och områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS).

Förslaget har varit på samråd under tiden 2017-12-14 -– 2018-02-05.
Syftet med samrådet var att samla in synpunkter på förslaget. Alla synpunkter som har kommit in redovisas i sin helhet och kommenteras i en samrådsredogörelse, som är en bilaga till utställningshandlingen.

Följande handlingar ställs ut:

  • Plankarta för Kiruna kommun, utställningshandling
  • Del 1. Sektorövergripande planeringsunderlag, utställningshandling
  • Del 2. Mark- och vattenanvändning - beskrivning och rekommendationer för enskilda ärenden, utställningshandling
  • Miljökonsekvensbeskrivning, utställningshandling
  • Samrådsredogörelse

Förslaget finns uppsatt i stadshuset, öppettider vardagar kl 8:00 - 17.00,
i biblioteken i Karesuando, Svappavaara, Vittangi, Kiruna samt bokbussen, i Eurosuandohuset i Karesuando samt på kommunens hemsida. http://kiruna.se/Kommun/Kommun-politik/Oversiktsplan-2018/

Upplysningar om planen besvaras av Sara Aspvik Thelin 0980-756 02,
e-post: sara.thelin@kiruna.se.

Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen senast 2018-06-18
till Kommunstyrelsen, 981 85 Kiruna, märk kuvertet ”Översiktsplan Kiruna kommun, 2015-859”.

Synpunkter kan även skickas per e-post till diabas@kiruna.se
Ange rubrik ”Översiktsplan Kiruna kommun, 2015-859”.

Arbetet med planen bedrivs enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

Innehållsansvarig: Sara Aspvik Thelin

Publicerad av: Lisbeth Pekkari

Senast ändrad: 2018-03-19