På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Folkhälsomål

Det finns centrala bestämningsfaktorer för hälsan i elva nationella målområden för folkhälsoarbetet, och de nationella målen tillsammans med fem regionala mål har använts i arbetet med Kirunas folkhälsoplan.

Folkhälsorådet i Kiruna kommuns arbetar utifrån kommunens folkhälsopolicy med egna specificerade mål. Folkhälsopolicyn är knuten till Sveriges folkhälsopolitik och dess elva målområden samt till Norrbottens folkhälsopolitiska strategi.

Elva nationella folkhälsomål

Den svenska folkhälsopolitiken utgår från elva målområden som fokuserar på hälsofrämjande faktorer i samhället som påverkar hälsa hos befolkningen, det vill säga på livsvillkor, miljöer, produkter och levnadsvanor. Ansvaret för målen är fördelade mellan olika aktörer och nivåer i samhället.
Det övergripande målet för det nationella folkhälsoarbetet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.
Mer information om Sveriges nationella folkhälsomål finner du på under relaterat innehåll och länken till Folkhälsomyndigheten.

Fem mål för Norrbottens folkhälsopolitiska strategi:

1. Helhet/Stödjande miljöer
Ett hälsofrämjande perspektiv ska beaktas i all planering
2. En god uppväxt för barn och unga
Barnperspektivet ska beaktas. Fokus på stöd till föräldrar med barn 0-17 år och hälsosamma levnadsvanor för barn och unga.
3. Ett bra liv som vuxen
En hälsosam livsstil ska stödjas.
4. En trygg ålderdom
Miljön ska vara trygg och bidra till ett aktivt liv.
5. Samordning/Uppföljning
Samordning ska ske mellan kommun och övriga aktörer. System för uppföljning och utvärdering finns.
Mer information finns i pdf-dokumentet Norrbottens folkhälsostrategi.

 

Innehållsansvarig: Heidi Kari

Publicerad av: Heidi Kari

Senast ändrad: 2017-06-02