På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Hälsa på lika villkor?

Under mars 2018 skickar Folkhälsomyndigheten tillsammans med regioner och landsting ut enkäten "Hälsa på lika villkor "(HLV).

Hur ser folkhälsan ut i Sverige?

Folkhälsomyndigheten tillsammans med 16 landsting och regioner skickar ut en nationella enkätundersökning "Hälsa på lika villkor" till 280 000 personer. Genom enkäten får Folkhälsomyndigheten, regioner och kommuner en bild av hur Sveriges befolkning mår och hur hälsoläget förändras över åren. Varje svar är viktigt eftersom resultaten används som underlag för att förbättra folkhälsan nationellt och lokalt.

Den 8 mars skickas ett blått kuvert med informationsbrev och en länk till  webenkät till slumpvis utvalda personer. På webben går det att besvara enkäten på svenska, engelska och finska.
Den 26 mars skickas en pappersenkät till de som än inte ha svarat via weblänken.

Påminnelser skickas ut i mitten på april samt i maj. Tillhör du urvalsgruppen men vill inte delta? Kontakta SCB via följande mailadress för att undvika påminnelser: folkhalsa@scb.se.

Under hösten 2018 sammanställs enkätsvaren av Statistiska centralbyrån (SCB). Efter avslutad bearbetning hos SCB överlämnas avidentifierat material till Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten. Materialet som berarbetas används också i kommunernas planering och insatser för folkhälsa. I februari 2019 publiceras resultaten.

Uppgifterna som hör till undersökningen kan komma att användas av forskare, myndigheter och andra som tar fram folkhälsostatistik. Sådan forskning och statistikverksamhet omfattas också av statistiksekretess. Utlämnande av data omfattas av sekretess och sker efter särskild prövning. Mer information finner du under relaterad information.

Innehållsansvarig: Heidi Kari

Publicerad av: Heidi Kari

Senast ändrad: 2018-03-07