Sámigiella - Kiruna.se

På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Sámigiella

Juohke viđat jagi leat válggat Eurohpá-parlamentii. Sotnabeaivvi miessemánu 25 beaivvi lea áigi fas.

Dalle Eurohpálaš ovttastaga(EO)riikkavuložiin lea vejolašvuohta jienastit makkár evttohasat galget ovddastit sin Eurohpá-parlameanttas. Ruoŧas mii válljet 20 lahtu Eurohpá-parlameantta oktiibuot 751 lahtuin.

Girona gieldda válgalávdegottis lea alimus vástu das ahte válga čađahuvvo gielddaorruide buriin vugiin . Sii galget bearráigeahččat ahte válgabeaivvi gávdnojit heivvolaš válgalanjat, ahte lea vejolašvuohta jienastit ovdagihtii sihke ahte gávdno jietnavuostáiváldi gii bargá jienaid vuostáváldimiin.

Mis leat Girona gielddas 17 válgaguovllu. Makkár válgaguvlui don gullot ja makkár válgalatnjii don galggat mannat válgabeaivvi dieđihuvvo du jienastangoarttas. Jienastangoartta oaččut boastta bokte sullii golbma vahku ovdal válgga. Jienastangoarttas leat dieđut válgalanja čujuhusas ja rabasáiggiid birra sihke soames dehe moatti lagas ovdagihtii jienastanlanjain ja daid rabasáiggiin. Don sáhtát beare jienastit válgalanjas válgabeaivvi ja dušše dan válgalanjas mii čužžo du jienastangoarttas. Jus dus ii leat vejolašvuohta jienastit du válgalanjas válgabeaivvi de sáhtát jienastit ovdagihtii miessemánu 7 beaivvi rájis. Go jienastat válgalanjas fertet sáhttit vuosehit id-duođaštusa. Dat sáhttá omd. leat vuodjingoarta, pássa dehe virgelegitimašuvdna. Go jienastat ovdagihtii don dárbbahat vel váldit mielde iežat jienastangoartta.

Innehållsansvarig: Maria Johansson

Publicerad av: Maria Lindgren

Senast ändrad: 2017-05-16