Gielddalaš válgabálvalus - Kiruna.se

På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Gielddalaš válgabálvalus

Álkidahttin ja lasihan dihte vejolašvuođa jienastit Eurohpáparlameantaválggas nu Girona gielda fállá válgagivtta ja jienasteami gielddalaš ovdaolbmáiguin.

Válgagikta fállojuvvo jienasteddjiide geat ii dávdda dehe doaibmahehttehusa dihte leat vejolašvuohta beassat válga- dehe jienastanlatnjii ieš dehe mátkebálvalusain. Girona gielda sáhttá dalle fállat givtta heivvolaš válga- dehe jienastanlatnjii. Jus jienasteaddji ii válgagivttainge sáhte beassat válga- dehe jienastanlatnjii de dan sadjái gávdno vejolašvuohta diŋgot gielddalaš ovdaolbmá.

Gielddalaš ovda olbmá sáhttá diŋgot gieldda válgahálddahusa bokte. Ovdaolbmát gávdnojit disdagas duorastahkii kontuvrraáiggi olles ovdagihtiijienastanáigodaga. Go diŋgo soabaduvvo heivvolaš áigi ja sadji jienasteapmái. Gielddalaš ovdaolbmát váldet mielde válgareiveolggoža, guorus válgalihpu ja bagadallamiid got ovdaolbmájienasteapmi dáhpáhuvvá. Maŋŋil go jienasteaddji lea guođđán válgalihpu ovdaolbmái de jietna dakkaviđe dolvojuvvo jienastanlatnjii dehe jienasteaddji válgalatnjii.

Sávaldagat válgagivttas dehe gielddalaš ovdaolbmás guđđojuvvo maŋemusat miessemánu 23 b. 2014 Girona gieldda válgahálddahussii.

Telefovdna: 0980-755 99
E-boasta: valnamnd@kommun.kiruna.se

Innehållsansvarig: Maria Johansson

Publicerad av: Maria Lindgren

Senast ändrad: 2014-04-23