På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Skotertrafik på väg

I Trafikplan Kiruna kommun 2015, antagen 2015-04-13, framgår det att det finns omkring 9000 snöskotrar registrerade och att längd- och turåkning är ett livsstilsval för många. I trafikplanen beskrivs också tankarna kring områden med tillåten skotertrafik. Skidspår och skoterleder in till det nya centrum är viktiga beståndsdelar i besöksnäringens utveckling av konkurrenskraftiga produkter i en vinterdestination. Närhet till hotellanläggning, aktivitet och service är väsentligt för besöksnäringens fortsatta utveckling.

Stadsomvandlingen i stort påverkar kraftfullt det rörliga friluftslivet för Kirunaborna, inte minst genom barriäreffekter från bland annat nya vägdragningar i anslutning till stadsnära friluftsområden. Byggtiden för ny E10 varar i ca 2 år och under den perioden kommer tillgängligheten till stora delar av friluftsområdena runt om Kiruna stad att vara begränsade.

Trafikplanen pekar även på behovet av skoterterminaler där det ges möjlighet till av - och pålastning av skoter för vidare färd längs skoterled, och även alternativ att mot avgift hyra en väderskyddad plats för förvaring av skoter kommer att utredas.

En utveckling av skoterterminaler och väderskyddade platser för förvaring av skoter kommer successivt att spela en allt viktigare roll för skoterägare som inte bor i dessa områden, men kommer även att generellt minska det framtida behovet av lösningar för trafikering med skoter på villagator ut till skoterled

Vid ytterkanterna av centralorten där av­ståndet till närmsta skoterled inte är för långt har sträckor längs allmänna vägar utre­tts avseende om skotertrafik skall tillåtas.

Kiruna kommun vill genomföra ett försök med att tillåta skotertrafik på väg i vissa områden under ett år.

Grundtanken är att i vissa begränsade områden som har gles bebyggelse och grönområden i sin närhet tillåta skotertrafik villagator ut i terrängen, för att sedan sö­ka sig in i skoterledsnätet. Högsta tillåtna hastighet längs allmän väg kommer att vara 20km/h.

Föreslag om skotertrafik längs:

- Hjortvägen och Gasellvägen enligt bilagd karta Hjortvägen m.fl.

- Moränvägen och del av Glaciärvägen enligt bilagd karta Östra Lombolo

- Movägen, Svedjevägen, Tegvägen, Torpvägen, Hagvägen, Hultvägen, Slåttervägen, Lundvägen, Rösvägen, Fältvägen, Gärdesvägen, Odlingsvägen, Antennvägen, Solvindsvägen och Auroravägen enligt bilagd karta Lombolo

- Magnetitvägen, Grönstensvägen, Apatitvägen, Kvartsvägen och del av Porfyrvägen specificerad enligt bilagd karta Luossavaara

- Fjällgatan, Renstigen och Idrottsvägen specificerad enligt bilagd karta Matojärvi/Petsamo

- Ringvägen enligt bilagd karta Ringvägen

- Hedvägen, Tallbyvägen och del av Ringvägen enligt bilagd karta Tuolluvaara

- Ängsvägen, Malmbergsgatan, Myrvägen, Mossvägen och del av Thulegatan enligt bilagd karta Ängsvägen m.fl.

Mer information i ärendet kan lämnas av trafikingenjör Magdalena Wäppling på 0980 70729 eller trafikavdelningens mailbox

Förslaget kommer att behandlas av Miljö- och Byggnämnden under hösten och du har, fram till 160901, möjlighet att påverka beslutet och lämna synpunkter via mailadressen ovan, via skrivelse till trafikingenjören Magdalena Wäppling, Kiruna Kommun,  98185 Kiruna eller via web- enkäten nedan.

Web- enkäten är öppen fram till 160901.

Publicerad av: Anders Karlsson

Senast ändrad: 2017-05-16