På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Staben

Vid stadsbyggnadsförvaltningens stab arbetar kommunens trafikingenjörer, utredningssekreterare, kommunantikvarie, koordinatorer med flera.

Stabens uppdrag är:

  • Att utgöra lednings-och förvaltningsstöd i frågor gällande kvalitetsuppföljning, struktur, administration, samordning, utvärdering och ekonomi
  • Att tillsammans med förvaltningens avdelningar formalisera viktiga processer för strukturerat, effektivt och tydligt internt arbete
  • Att bistå såväl internt som externt med framtagande av erforderliga utredningar, yttranden, underlag, planer och strategier 


Trafikingenjörernas arbete är brett och omfattar trafikfrågor som till exempel trafikflödena i kommunen, planering av anslutningsvägar, parkeringstillstånd, gång- och cykelvägar och trafikärenden från allmänheten.

Att ta fram och bearbeta olika typer av statistik, utforma lokaltrafikens tidtabeller, administrera tomtkön och arbeta med planeringsunderlaget är områden som utredningssekreterare arbetar med.

Kommunantikvarien har det övergripande ansvaret att värna Kirunas kulturarv och historia. Om ett gammalt hus ska byggas om är det kommunantikvarien som lämnar yttrande i ärendet. I arbetet ingår även att lämna synpunkter på var de gamla husen i avvecklingsområden ska placeras i det nya Kiruna.

För att stadsbyggnadsförvaltningen ska fungera på ett så effektivt sätt som möjligt finns också stabens koordinatorer och utredare som på olika sätt hjälper till och stöttar de olika avdelningarna.

Innehållsansvarig: Karin Pålsson

Publicerad av: Lisbeth Pekkari

Senast ändrad: 2017-09-18