På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Mark- och exploateringsavdelningen

Inom mark- och exploateringsenheten (MEX) styrs arbetet utifrån juridikens ramar. Att kunna planera och utveckla en ny stad kräver väl utformade avtal och ibland långa processer med såväl staten som privatpersoner.

Mark- och exploateringsenheten hanterar ärenden som rör:

  • Fastighetsreglering
  • Köp och försäljning
  • Tomträtter; arrenden
  • Förköpsärenden
  • Markupplåtelser
  • Fritidstomter
  • Industritomter

Innehållsansvarig: Mats Persson

Publicerad av: Lisbeth Pekkari

Senast ändrad: 2017-10-12