På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Hemsjukvård

Kommunal hälso- och sjukvård för personer som är 18 år och äldre i ordinärt boende.

Hälso- och sjukvård för de personer som är 18 år och äldre, kan ges i patientens bostad eller motsvarande när ansvaret för de medicinska åtgärderna är sammanhängande över tid och patienten inte själv kan eller med hjälp av någon/något ta sig till hälsocentralen för vård.

Beslut om att en patient tillhör hemsjukvården eller har behov av hembesök fattas av den legitimerade personal, på sjukhus, hälsocentraler och i kommunerna som möter patienten. Det innebär att båda huvudmännen kommer att göra bedömningar om patienten själv eller med stöd av annan kan uppsöka vårdcentral/mottagning eller ej. Kommunen har inga egna läkare. Om du behöver få kontakt med läkare får du därför i första hand vända dig till din vårdcentral. Det är läkaren som utreder, ställer diagnoser, behandlar och skriver ut läkemedel.

Hembesök

Huvudprincipen är att all öppenvårdsbesök ska utföras på hälsocentralen men i de fall där legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömer att det finns ett vårdbehov kan ett planerat/oplanerat hembesök av en sjuksköterska också vid tillfällig sjukdom utföras av kommunens hälso- och sjukvårdspersonal.

Ett sådant hembesök kan också rekommenderas av sjukvårdsrådgivningen som du når på telefonnummer 1177. Där får du information om hur du får kontakt med kommunens personal. Dessa hembesök är avgiftsbelagda. Läs mer om avgifter i dokument till höger under relaterat innehåll.

Hemsjukvård

Kommunen ansvarar över den hälso- och sjukvård som kan ges efter en upprättad samordnad individuell plan i patientens bostad eller motsvarande med bibehållen patientsäkerhet dygnet runt.

Hemsjukvård avser alla diagnoser, intyg om munhälsa samt den palliativa vården upp till primärvårdsnivå för alla personer över 18 år när de medicinska åtgärderna är sammanhängande över tid.

Vården ges av distriktssköterska, arbetsterapeut och/eller sjukgymnast. Om du är inskriven i hemsjukvården har distriktssköterskan samordningsansvaret för dina hälso- och sjukvårdsinsatser. Hemsjukvården är tillgänglig dygnet runt och avgiftsfri.

Vidare har kommunen ansvar för förskrivning av inkontinens- och diabetestekniska hjälpmedel till hemsjukvårdspatienter.

Hälso- och sjukvård vid asylärenden är alltid Landstingets ansvar.

Bostadsanpassning

Bidraget är avsett för personer med alla typer av funktionsnedsättningar. Du kan göra anpassningar i bostaden som är nödvändiga för att du ska kunna bo kvar i den. Det handlar om att du ska kunna förflytta dig, sova och vila, sköta hygienen, laga mat och äta samt ta dig in och ut ur bostaden.

Du kan söka bidrag om du hyr din bostad, har bostadrätt eller eget hus. Om du bor i lägenhet eller hyr ditt hus behöver du godkännande från hyresvärden respektive bostadsrättsföreningen för att genomföra anpassingen. Till ansökan ska du bifoga ett intyg som styrker att behovet av anpassningen är nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning.

Intyget för bostadsanpassning utförs av kommunens legitimerade arbetsterapeuter eller sjukgymnast inom hemsjukvården.

Publicerad av: Sofia Johansson

Senast ändrad: 2018-04-17