På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Hemtjänst

Hjälp i hemmet som bistånd

Alla bör få känna trygghet och självständighet, och så långt det är möjligt ska alla ges möjlighet att bo kvar hemma i den egna miljön. För dem som av olika anledningar inte klarar sig själva eller känner otrygghet kan hemtjänst vara ett alternativ.

Vem kan få hemtjänst?

När du på grund av sjukdom, handikapp eller åldersförändringar inte längre klarar din dagliga livsföring har man rätt till bistånd för att kunna bo kvar hemma.

Hur får man hemtjänst?

Du ansöker om hemtjänst hos biståndshandläggaren som beslutar enligt sociatjänstlagen och och individuella behov. Den hjälpen hemtjänsten ger ska vara en hjälp till självhjälp. Klicka på länken till höger så kommer du till ansökningsblanketterna.

Vad kostar det

Socialnämnden har för avsikt att införa ett nytt avgiftssystem och ett digitalt verktyg för vård och omsorg under 2018, där avgifterna beräknas på utförd tid hos dig som har beslut om insatser för hemtjänst. Detta skulle ske från och med 1 april 2018. Med anledning av förseningar i införande och tester av det nya verktyget, har Kommunfullmäktige den 9 april 2018 beslutat att skjuta upp införandet av det nya avgiftssystemet till den 1 oktober 2018.

Det gamla sättet att beräkna avgifterna, där din inkomst och beslutad tid för insatser i tre nivåer styr vilken omvårdnadsavgift du får inom hemtjänsten, gäller således fortfarande fram till och med 30 september 2018.

Avgiften för hjälp i hemmet tas ut enligt kommunens fastlagda omsorgstaxa. Läs mer om avgifter i dokumentet till höger, under relaterat innehåll.

Kvalitetsdeklaration

Socialnämnden har 2010-05-25 antagit kvalitetsdeklaration avseende hjälp i hemmet. En kvalitetsdeklaration är både ett löfte och en upplysning om vad du som medborgare/brukare kan förvänta dig av förvaltningen

Publicerad av: Lotta Engvall

Senast ändrad: 2018-11-01