På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Skolskjutsar

Barn som går i skolan har i vissa fall rätt till skolskjuts. Det är upp till varje kommun att besluta om vilka regler som ska gälla. Det som i första hand styr rätten till skolskjuts är ålder och gångavstånd till den skola som kommunen hänvisar till. Vid val av annan skola kan rätten till skolskjuts utebli. Vissa elever kan beviljas skolskjuts i annat fall än vad som vanligtvis gäller om det finns särskilda skäl.

Det finns även regler för hur länge man som mest ska behöva vänta på sin skolskjuts sammanlagt under en skolvecka. Utförlig information om vilka regler som gäller finns i dokumentet Regler för skolskjutsar under Relaterat innehåll till höger på sidan. Där finns även blanketten Ansökan om skolskjuts som ska fyllas i och skickas till skolskjutsansvarige på kultur- och utbildningsförvaltningen senast 30 maj varje år om man vill ansöka om skolskjuts.

Busskort/färdbevis
Du som beviljats skolskjuts och åker buss till och från skolan får ett skolkort. Det betyder att du måste spara det busskort som du har. Du får inte något nytt.

Var rädd om ditt skolkort!
Om du tappar bort eller skadar kortet så att det inte fungerar måste du meddela detta till den skolkortsansvariga på skolan. Du får betala 50 kr till skolan för att lösa ut ett nytt kort. I väntan på ett nytt kort får du ett tillfälligt färdbevis som endast gäller under de dagar som den skolkortsansvariga har angett på färdbeviset.

Information om dataregister
Enligt personuppgiftslagen (PUL) ska den som för personregister informera de som registreras. Kultur och utbildningsförvaltningen registrerar personuppgifter om barn, elever och föräldrar. Ändamålen med dataregistren är att behandla barnomsorgsavgifter, skolpliktsbevakning, klasslistor, betyg, närvaro, individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen med mera. Exempel på personuppgifter är personnummer, namn, skol- och klasstillhörighet, adress, telefonnummer, familj, civilstånd, språkval, betyg med mera. Uppgifterna behandlas i enlighet med personuppgiftslagens regler.

Innehållsansvarig: Anne-Sofie Koivisto

Publicerad av: Ulrika Hannu

Senast ändrad: 2013-05-05