Kiruna kommun

Kirunas nya stadskärna fortsätter att ta form

Det händer och kommer att hända mycket i nya Kiruna och en stor del av arbetet som sker just nu är sådant som inte syns ovan marken.

Det mesta handlar om infrastruktur nedgrävd i marken – allt sådant som ska möjliggöra kommande byggnationer av allt från gator och parker till bostäder, butiker, hotell och handelsområden.

Kirunabostäder går nu i bräschen för satsningarna i nya Kiruna. Hela 250 miljoner kronor investerar vårt kommunala bostadsbolag - en mycket viktig satsning för framtiden. Samtidigt startar under året projekteringen av infrastrukturen för områden strax utanför nya stadskärnan där det handlar om framtida skola, badhus och handelsområde.

En viktig fråga för oss är också den nya dragningen av E10. Vägen är en förutsättning för vår nya centrumkärna och för vår nya stad. Enligt Trafikverkets plan så ska den nya E10:an stå klar under hösten 2019.

Det pågår alltså mycket i Kiruna och på den här hemsidan lägger vi kontinuerligt ut nyheter och information om dessa händelser och aktiviteter.

Välkommen att följa utvecklingen av det nya Kiruna!
Kommunchef
Peter Niemi