Google translate text, här kan du översätta din sida.

Nyheter

Nu byggs nya räddningstjänsten

Den nya räddningstjänsten, med placering vid Lombololeden, mitt emot Bilprovningen, får en strategisk placering sydväst om nya stadskärnan.

Läs mer
  • Ett historiskt byggnadsbyte

  • Cykelplan på samråd till den 15 september

  • Nytt stadshus från vecka 32

Genvägar

Aktuella projekt

Under åren framöver kommer flera byggnader och bostäder att stå klara i den nya stadskärnan. Det är Kiruna kommun, Tekniska Verken och Kirunabostäder som satsar flera miljarder kronor på att bygga upp den nya staden. Det handlar om flera nya kommunala verksamheter som får nya byggnader och flera kvarter som bebyggs med bostäder och kontor. Den 26 april hölls en presskonferens där Kiruna kommunkoncern presenterade fortsatta byggprojekt och investeringar.

Läs mer