Kiruna kommun

Utveckling går före avveckling!

Stadsomvandlingen i Kiruna väcker uppmärksamhet i hela Sverige och i övriga världen.

Kiruna kommun är beredd att lämna delar av staden, eftersom gruvindustrin är en basindustri och därför viktig för kommunen. Vårt nya Kiruna ska byggas för en mångfald av människor. De som redan bor här ska känna sig hemma, de utflyttade ska känna sig motiverade att återvända och nya medborgare ska känna sig välkomna. Det nya Kiruna ska helt enkelt bli en ännu bättre plats att bo på!

Oavsett vad som händer med konjunkturen rör sig deformationerna in mot staden. Och därför kommer också omvandlingen av Kiruna att fortsätta. Kiruna kommun och LKAB har presenterat tidplaner för köp av fastigheter i Kiruna centrum och flytt av boende och verksamheter. Tidplanerna visar att vi har marginaler för att hinna bygga nya stadskärnan innan handel och näringsidkare i nuvarande centrum måste flytta. 

Infrastrukturen för nya Kiruna är på plats. Byggprocesser för räddningstjänst, badhus, gymnasieskola, grundskola och kulturhus/Folkets hus har dragit igång. Det byggs inte bara i nya centrum, utan runt om i hela kommunen. Det pågår alltså mycket i Kiruna och på den här hemsidan lägger vi kontinuerligt ut nyheter och information om dessa händelser och aktiviteter.

Välkommen att följa utvecklingen av det nya Kiruna!
Kommunchef
Peter Niemi