Google translate text, här kan du översätta din sida.

Nyheter

Här byggs nya räddningstjänsten

Nu byggs Kirunas nya räddningstjänst. Följ oss i våra sociala kanaler för att se en kort film från pågående bygge.

Läs mer
  • Välkommen på öppet hus

  • Plan för handelsgatan

  • Första hyresgästen klar i nya Kiruna

Genvägar

Aktuella projekt

Under åren framöver kommer flera byggnader och bostäder att stå klara i den nya stadskärnan. Det är Kiruna kommun, Tekniska Verken och Kirunabostäder som satsar flera miljarder kronor på att bygga upp den nya staden.

Läs mer

Kirunas nya stadskärna-länkar till fler projekt

Kirunas nya centrumkärna byggs tre kilometer öster om nuvarande. Under denna sida finns även länkar till andra aktörers byggprojekt.

Läs mer

Dokumentation av Gruvstadspark 1

Dokumentationer av kulturhistorisk värdefull bebyggelse som flyttas och som rivs finns att ladda ner på stadsomvandlingens hemsida. Dokumentationsprojektet är ett samarbete mellan Kiruna kommun och LKAB.

Läs mer