Kiruna kommun

Fotograf: Kjell Törmä

Foto: Kjell Törmä

Vanliga frågor-Bygga i Kiruna

På denna sida publicerar vi frågor som rör fastighetsbolag, investerare, byggare och andra som är intresserade av att vara med och utforma det nya Kiruna.

Vilka är företagen som kommer att bygga och investera i nya Kiruna?

Den 5 december 2016 gick markanvisningsavtalen för kvarteren runt torget i det nya Kiruna upp för beslut i kommunstyrelsen.

Följande markanvisningsavtal beslutade kommunstyrelsen om: Skanska, som avser bygga kvarter 10, planerad byggstart 2018.

K2A, som avser bygga kvarter 2, planerad byggstart hösten 2018.

HSB, som avser bygga del av kvarter 3, planerad byggstart 2018.

Kommunstyrelsen beslutade också om avsiktsförklaring för LKAB, som planerar att bygga kvarter 4 och 9. Planerad byggstart 2018.

Kommunstyrelsen beslutade även om förstudie och upphandling för kvarter 5, dvs. Folkets hus/Kulturhus och stadsbibliotek, med planerad byggstart 2017.

Markanvisningsavtal för kvarteren 6-9 kommer att beslutas i ett senare skede, efter årsskiftet 16/17.

Marksanvisningsavtal för kvarter 1 som byggs av KBAB, har beslutats tidigare under hösten 2016. Mer information under länken. 

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2016-12-13