Kiruna kommun

Fotograf: Kjell Törmä

Vanliga frågor-Gruvstadspark

På denna sida publiceras frågor om Gruvstadspark.

Vem betalar för stadsomvandlingen?
Enligt Minerallagen ska den som gör skada eller intrång på annans mark ersätta detta. Det som gruvbrytningen orsakar ska alltså betalas av verksamhetsutövaren, LKAB.

Vad ersätter det civilrättsliga avtalet Gruvstadspark 2?
Avtalet ger ersättning till kommunen för kommunal infrastruktur och mark, kommunala verksamhetslokaler, Kirunabostäder AB:s kommersiella lokaler till exempel Folkets hus, bibliotek och skolor samt ersättning för att snabbt komma igång med utvecklingen av den nya stadskärnan.

Hur mycket kommer stadsomvandlingen att kosta?
Det finns inget exakt svar på frågan, men det handlar om många miljarder kronor. Enligt LKAB hade företaget till och med 2011 avsatt sex miljarder kronor till omvandlingarna i Malmfälten.
Enligt det civilrättsliga avtalet gällande Gruvstadspark 2 (ett område som omfattar cirka 3000 bostäder samt 450.000 kvadratmeter offentliga och kommersiella lokaler som kommer att påverkas) ersätter LKAB Kiruna kommun med 3,74 miljarder kronor för kommunal infrastruktur/mark, kommunala verksamhetslokaler, Kirunabostäder AB:s kommersiella lokaler samt en snabb uppstart av torgbildningen i det nya Kiruna.

Hur hanteras kommunala fastigheter i Gruvstadspark 2?
Vid årsskiftet 2014/2015 tog LKAB enligt GP2- avtalet över ägandet av Gamla biblioteket, Biblioteksgatan åtta och tio, Gamla brandstationen, Centralgården, badhuset, Folkets hus, brandstationen, Hjalmar Lundbohmsskolan och Bolagsskolan. Kirunabostäder fortsätter att förvalta lägenheterna och har skrivit kontrakt med hyresgäster. Därmed kommer kommunen att hyra ut lokalerna så länge den har hyresavtal med LKAB eller tills området blir gruvindustriområde.

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2016-12-20