Kiruna kommun

Fotograf: Kjell Törmä

Vanliga frågor-Gruvstadspark

På denna sida publiceras frågor om Gruvstadspark.

Vad är en Gruvstadspark?
Ingen ska behöva bo granne med ett gruvindustriområde. Därför har LKAB och Kiruna kommun enats om att anlägga parker i avvecklingsområden, så kallade gruvstadsparker.

Gruvstadsparkerna är ett samarbetsprojekt mellan LKAB och Kiruna kommun och en mjuk övergång mellan gruva och stad.

Omvandlingen från bostadsområde, till parkområde och slutligen gruvindustriområde sker successivt.

I gruvstadsparkerna finns gångstråk, lekparker och grillplatser som alla kan ta del av.

Vad innebär ändringen i detaljplanen?
Områden som i dag är till för bostäder och handel måste göras om till gruvindustriområde.

Det blir ingen omedelbar förändring, man måste inte flytta direkt.

Området behåller nuvarande funktion under en tid framöver.

Vem betalar för stadsomvandlingen?
Enligt Minerallagen ska den som gör skada eller intrång på annans mark ersätta detta. Det som gruvbrytningen orsakar ska alltså betalas av verksamhetsutövaren, LKAB.

Vad ersätter det civilrättsliga avtalet Gruvstadspark 2?
Avtalet ger ersättning till kommunen för kommunal infrastruktur och mark, kommunala verksamhetslokaler, Kirunabostäder AB:s kommersiella lokaler till exempel Folkets hus, bibliotek och skolor samt ersättning för att snabbt komma igång med utvecklingen av den nya stadskärnan.

Hur mycket kommer stadsomvandlingen att kosta?
Det finns inget exakt svar på frågan, men det handlar om många miljarder kronor. Enligt LKAB hade företaget till och med 2011 avsatt sex miljarder kronor till omvandlingarna i Malmfälten.
Enligt det civilrättsliga avtalet gällande Gruvstadspark 2 (ett område som omfattar cirka 3000 bostäder samt 450.000 kvadratmeter offentliga och kommersiella lokaler som kommer att påverkas) ersätter LKAB Kiruna kommun med 3,74 miljarder kronor för kommunal infrastruktur/mark, kommunala verksamhetslokaler, Kirunabostäder AB:s kommersiella lokaler samt en snabb uppstart av torgbildningen i det nya Kiruna.

Hur hanteras kommunala fastigheter i Gruvstadspark 2?
Vid årsskiftet 2014/2015 tog LKAB enligt GP2- avtalet över ägandet av Gamla biblioteket, Biblioteksgatan åtta och tio, Gamla brandstationen, Centralgården, badhuset, Folkets hus, brandstationen, Hjalmar Lundbohmsskolan och Bolagsskolan. Kirunabostäder fortsätter att förvalta lägenheterna och har skrivit kontrakt med hyresgäster. Därmed kommer kommunen att hyra ut lokalerna så länge den har hyresavtal med LKAB eller tills området blir gruvindustriområde.

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2017-04-10