Kiruna kommun

B55 Svedbergska huset Kiruna

Svedbergska huset

Namnet kommer från överingenjören Ivar Svedberg som arbetade vid kolgruvedistrikten på skånska slätten.

1900-1901 uppfördes fem av denna byggnadsmodell "Svedbergshus" varav två finns kvar idag. B55 uppfördes som det sista 1901 och ligger i Bolagsområdet och finns med i avtalet för flytt. Tre av Svedbergshusen fick ge vika när stadshuset uppfördes medan det andra som finns kvar, B44, ligger strax nedanför Stadshuset.

Smeknamnet kommer från överingenjören Ivar Svedberg som arbetade vid kolgruvedistrikten på skånska slätten. Där hade han sedan flera år tillbaka ritat små arbetarhem och under våren 1900 skickade han upp en bunt ritningar till Hjalmar Lundbohm. En av denna var på "en liten treflig arbetarbostad"- Svedbergshuset. Den innehöll fyra rum på bottenvåningen men bolagets arkitekt Gustav Wickman lade även till två vindsrum.

Av Svedbergsmodellen ritade Wickman senare sina kända Bläckhorn som blev typhuset för arbetarbostäder för några få familjer fast med karaktär av egna hem med egna ingångar. Redan tidigare hade Wickman försökt att åstadkomma en arbetarbostad men försöket som mynnade ut i B8 blev inte särskilt lyckat. Den var dyr och klumpig för ändamålet. B8 syns på bild i texten om arbetarbostad B5.

Svedbergshusen var 6-rums arbetarbostäder i avsikt att härbärgera två arbetarfamiljer i bottenvåningen och två ungkarlar i vindsrummen. Men åtminstone tre av de fem husen togs dock tämligen omgående i bruk för andra ändamål. En som postkontor med boende för postmästaren, B44 som bostad åt länsman Olsson innan Länsmansbostaden blev klar 1906 och en som telegraf.

Byggnaderna uppfördes i två olika tekniker, liggtimmer eller det mer virkesbesparande restimmertekniken, men den sistnämnda gjorde att byggnaderna blev kalla och dragiga. Detta tillsammans med knappa förrådsytor samt vind med låga tak kanske var grunden till att byggnaderna fick annan användning och att Bläckhornen fick branta höga tak vilket gav mer utrymme.

Svedbergshusens speciella signum är den halvhöga frontespisen över ingångsfasaderna och trepassliknande fönster. B55 är förändrad genom utbyggnad på övre plan så att den karaktäristiska takprofilen försvunnit.

 

Ett av de fem Svedbergshusen, B43 som i huvudsak användes som postkontor.  Framför byggnaden står postmästare Sörbom med familj. 
Ett av de fem Svedbergshusen, B43 som i huvudsak användes som postkontor. Framför byggnaden står postmästare Sörbom med familj. Bilden tillhör Postmuseum.

Byggnader som flyttas

Innehållsansvarig: Clara Nyström

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2015-05-29