Kiruna kommun

Ny spillvattenledning 2009

Spillvattenledning

År 2009 färdigställde kommunala bolaget Tekniska Verken i Kiruna AB den nya huvudavloppsledningen vid Luossavaara. Anledningen till att man byggde en ny spillvattenledning var att den tidigare låg i närheten av området för framtida gruvbrytning.

Projektet med att bygga en ny spillvattenledning startade hösten 2005 och slutfördes hösten 2009.  Den nya spillvattenledningen byggdes för att undvika deformationerna som breder ut sig till följd av gruvdriften.

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2016-02-09