Kiruna kommun

Alla etapper

Byggtidplan för nytt centrum

Nu har kommunkoncernen tagit fram en byggtidplan för nytt centrum för de närmaste sju åren fram till år 2024.

Kiruna kommunkoncern har under flera år förberett en ny stadskärna öster om nuvarande centrum. Kommunen har genomfört markarbeten och infrastruktur, detaljplan för nya centrum är klar och dragningen av E10an bestämd. Förutsättningarna är klara för att påbörja byggprojekten.

1. Byggstart kommunala projekt 2017 – 2018

Ny räddningstjänst. Upphandling läggs ut i mitten av maj och byggnationer beräknas påbörjas under hösten 2017.

Bostadsprojekt på gamla skjutbanan.

Villatomter tas fram i anslutning till gamla skjutbanan.

Arbete med nytt resecentra.

Kvarter 1, Kirunabostäders projekt. Beräknad byggstart mars 2018. Innehåller 60 lägenheter, 1500 m² kontor, 1500 m² restaurang och handel, p-hus.

Kvarter 5 Kulturhus/Folkets Hus, kommunens projekt, byggstart 2018.

Klicka för högupplöst pdf

2. Byggstart år 2018 inflyttning 2020

Kvarter 2, Long-stay hotell, bostäder

Kvarter 3, bostäder

Kvarter 4, bostäder

Kvarter 10, hotell

Klicka för högupplöst pdf

 3. Byggstart år 2020 inflyttning 2022

Kvarter 6, hotell, kontor, bostäder

Kvarter 7, bostäder, handel

Kvarter 8, handel, kontor, bostäder

Kvarter 9, handel, kontor, bostäder

Volymhandel

Nytt badhus

Klicka för högupplöst pdf

 4. Byggstart år 2022 inflyttning 2024

Gymnasieskola, grundskola, bostäder i kvarter 11 och 12

 Klicka för högupplöst pdf

Klicka för bild med alla etapper sammanslagna (pdf, 23 MB)

Innehållsansvarig: Ulrika Hannu

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2017-05-10