Kiruna kommun

Hösten 2014 togs ett första spadtag för nya centrumetableringen på platsen för det nya Kiruna.

Utveckling går före avveckling

Våren 2015 presenterade LKAB och Kiruna kommun förslag på köp-tidplan och flytt-tidplan för Kiruna centrum. Tidplanerna bygger på de prognoser som görs för markrörelser orsakade av gruvan och på behovet av att utveckla nya centrumkärnan i Kiruna.

Tillsammans med avtalet Gruvstadspark del 2 och utvecklingsplanen för nya Kiruna finns nu alla verktyg på plats för att utveckling ska kunna gå före avveckling.

Utvecklingsplanen, som antogs av kommunfullmäktige i april förra året beskriver hur det kommer att se ut i det nya Kiruna. Det civilrättsliga avtalet Gruvstadspark del 2 mellan Kiruna kommun och LKAB ger ersättning för kommunal infrastruktur och mark, kommunala verksamhetslokaler, Kirunabostäder AB:s kommersiella lokaler samt en snabb uppstart av torgbildningen i det nya Kiruna.

Kompletterat med LKAB:s nya roll och tidplaner för köp och flytt finns alla verktyg för att bygga upp nya Kiruna centrum. Verktygen ger också möjlighet att hantera avvecklingen av nuvarande centrum på ett omsorgsfullt och ansvarsfullt sätt. Bland annat ska Kirunas näringsidkare ha förutsättningar för centrumhandel oavsett om det är i nuvarande centrum eller nya stadskärnan. Innan nuvarande centrum avvecklas måste det finnas ett nytt att flytta till. Kiruna kommun och LKAB är överens om att man tillsammans måste skapa förutsättningar för en samlad flytt för centrumhandeln från nuvarande centrum till nya stadskärnan.

Köp-tidplan visar mellan vilka år fastighetsägare ges möjlighet att sälja till gruvföretaget LKAB. Flytt-tidplan är en grov etappindelning av hur centrala Kiruna påverkas. Etappindelningen kommer att bli mer detaljerad med tiden. Mer information om tidplanerna finns på LKAB:s webb.

Hösten 2014 togs ett första spadtag för nya centrumetableringen på platsen för det nya Kiruna. Kiruna kommun går nu in i förhandlingar med de byggföretag som har lämnat förslag på att bygga i nya centrum och till hösten kommer man att veta mer. Målsättningen är att de första byggnaderna kring stadstorget och handelsgatan ska vara klara 2019.

Avtalet gruvstadspark del 2

Utvecklingsplan för nya Kiruna

Innehållsansvarig: Ulrika Hannu

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2016-12-20