Foto: Moa Strålberg, Kiruna kommun

Kirunas ungdomar gav sin syn på stadsomvandlingen

Den 30 mars redovisade eleverna sina arbeten för beslutsfattare och tjänstemän. Ett sjuttiotal gymnasieelever på Hjalmar Lundbohmskolan har varit engagerade i ett projekt kopplat till stadsomvandlingen och det lokala näringslivet i Kiruna.

Under våren har Kiruna kommun tillsammans med elever och lärare på Hjalmar Lundbohmskolan samverkat med det lokala näringslivet i Kiruna i skolprojektet Samhällsomvandling ur ett ungdomsperspektiv.

Vid projektets start fick eleverna lyssna på inspirationsföreläsningar av representanter från Kiruna kommuns kultur- och utbildningsförvaltning, miljö- och byggnadsförvaltningen, Tekniska Verken, Kirunabostäder, LKAB, Företagarna i Kiruna, Luleå tekniska universitet och Laevas Sameby.

-Målet har varit att aktörerna ska få kännedom om vad en del unga tycker samtidigt som de unga får mer insyn i hur aktörerna arbetar i viktiga frågor kopplade till stadsomvandlingen, säger Emma Bergman, integrationssamordnare på integrationsenheten, Kiruna kommun.

Eleverna har arbetat gruppvis inom områdena infrastruktur, utbildning och arbete, turism, handel, sjukvård, kultur och fritid, konst och arkitektur.

-Elevernas synpunkter är intressanta och visar på ett stort engagemang, säger Anders Karlsson, förvaltningschef, miljö- och byggnadsförvaltningen, Kiruna kommun.

En utställning med elevernas material finns tillgänglig i Kiruna stadshus under vecka 14.

Stadsomvandling ur ett ungdomsperspektiv
Bilden: En utav elevgrupperna, som fördjupat sig under området arkitektur och konst, visar upp sitt arbete i stadshusets infocenter. Foto: Moa Strålberg, Kiruna kommun

 

Publicerad av: Marianne Nordmark