Klocktornet på stadshuset

Klocktornet - ett landmärke som flyttas

Nu påbörjas arbetet med att flytta det 26 meter höga klocktornet på Kiruna stadshus

Sedan 1963 har klocktornet funnits på stadshusets tak, ett landmärke som är starkt förknippat med Kiruna. Nu har LTH Traktor tillsammans med Nybergs Mekaniska verkstad fått uppdraget av LKAB att flytta klocktornet till dess nya plats, mitt på torget i nya Kiruna. 

Arbetet med att montera ned tornet påbörjas den 27 april och beräknas vara färdigt i månadsskiftet juni/juli. Tornet monteras ned i sex olika delar som sedan transporteras till nya centrum där fundamentet som tornet ska stå på redan finns på plats. 

Slutbesiktning av klocktornet på sin nya plats kommer att ske i slutet av augusti.

Vill du läsa mer om klocktornet?
Artikel från Kiruna Information om klocktornet 

Artikel från NSD om flytten av klocktornet

Publicerad av: Maria Lindgren