Kiruna kommun

Marknadsdag i Folkets hus 13/2-2016

Många besökare stannade till vid den stora pekskärmen med information om pågående och kommande projekt.

Infodag om stadsomvandlingen

Den 13 februari 2016 anordnade Kiruna kommun, Tekniska Verken i Kiruna AB, Kirunabostäder AB och Gironet en dag om stadsomvandlingen i Folkets hus. På plats fanns tjänstemän och förtroendevalda för att svara på frågor och ta in synpunkter.

Cirka 1400 besökare tog del av utställning, aktiviteter, film och en megastor pekskärm.  Genom att zooma in i kartan på pekskärmen kunde besökarna titta på skisser och bilder och ställa frågor om de olika projekten som pågår i stadsomvandlingen. 

marknadsdagen folkets hus
Dialog inför översiktsplan 2018. Mary Rosenfors, översiktsplanerare, Kiruna kommun samlade in synpunkter genom den så kallade Prickmetoden.

I november förra året beslutade kommunfullmäktige i Kiruna att den nuvarande översiktsplanen behöver aktualiseras. Man slog också fast att en tidig dialog med organisationer, medborgare, företag och myndigheter är viktig. Under stadsomvandlingsdagen i Folkets hus samlade Mary Rosenfors, översiktsplanerare, Kiruna kommun in förslag och idéer kring framtida markanvändning på en kommunkarta genom den så kallade Prickmetoden. Besökare ombads att placera självhäftande prickar vid intressanta utflyktsmål, vackra platser, vandringsleder, mål för skidturen och skoterturen. Synpunkterna sammanställs och beaktas i det fortsatta arbetet.

En enkät om kommunikation  fanns tillgänglig för de besökare som var intresserade. Enkäten innehöll frågor som handlade om hur kommuninvånarna använder kommunens kanaler för att få information om stadsomvandlingen. Kommunens tidning Kiruna Information visade sig vara den kanal som ansågs förmedla information bäst. Enkäten innehöll även frågor om hur kommuninvånare vill få information samt hur de vill lämna sina synpunkter.

materialKulturvärdesinventering på Instagram.

Besökarna gjordes uppmärksamma på möjligheten att lämna sina åsikter om Kirunas kulturvärden på Instagram fram till 31 mars 2016.  Information om kulturvärdesinventeringen på Instagram.

marknadsdagen folkets hus
Tjänstemän och förtroendevalda svarade på frågor om bostäder, ny infrastruktur, planeringsarbetet med ny räddningstjänst, badhus, gymnasieskola, grundskola och kulturhus/Folkets hus som har startat. 

Många var nyfikna på de två första pågående byggprojekten i nya Kiruna; bostadsområdet i det så kallade Skjutbaneområdet samt bygget av nya stadshuset Kristallen där LKAB är byggherre.

 Marknadsdagen i Folkets hus
Alla besökare bjöds på fika, vilket var uppskattat!

Översiktsplan 2018

 

 

 

 

 

Innehållsansvarig: Ulrika Hannu

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2016-03-18