Kiruna kommun

Kiruna in transformation

Kiruna in transformation

Kiruna In Transformation är en informationsträff med fokus på stadsomvandlingen i Kiruna.

Den 28 maj 2016 bjöds allmänheten in till en dag med Kirunas framtid i fokus på platsen för den nya stadskärnan.

Besökare gavs möjlighet att träffa tjänstemän och förtroendevalda i kommunen samt företrädare för andra aktörer i stadsomvandlingen.


Kiruna in transformation

 

Innehållsansvarig: Ulrika Hannu

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2016-09-21