Kiruna kommun

vy hotell ferrum kirunafestivalen kiirunavaara

Kirunafestivalen

Under Kirunafestivalen 2016 fanns möjlighet för besökare att föreslå namn på gator och vägar i nya Kiruna C.

Intresset var stort bland besökarna på Kirunafestivalen att lämna in kluriga, vackra och väldigt bra vägnamnsförslag till nya Kiruna C. 

Förslagen gås igenom och beaktas i det pågående arbetet med namnsättning i Nya Kiruna.

gatunamn förslag

 

Innehållsansvarig: Ulrika Hannu

Publicerad av: Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2016-09-30