Kiruna kommun

Kirunas nya stadskärna fortsätter att ta form

I december 2016 gick markanvisningsavtalen för kvarteren runt torget i det nya Kiruna upp för beslut i kommunstyrelsen. Det var markanvisningsavtal med Skanska, K2A, HSB samt avsiktsförklaring med LKAB för byggnation i nya Kiruna.

Samtidigt godkände kommunstyrelsen förstudien för kvarter 5 och beslutade om genomförande av upphandling för byggprojektet. Det innebär att processen går in i nästa skede. Nu fortsätter arbetet med utvecklingen och preciseringen av projekten, tidplaner för byggstart, kvalitetsprogrammen med mera. 

Under 2017 börjar de tio centrumkvarteren byggas, vissa kvarter under barmarksperioden 2017, andra under sommaren 2018. Det handlar om en blandad kvartersmix av hotell, restauranger och handel samt bostäder.

En viktig fråga för oss är också den nya dragningen av E10. Vägen är en förutsättning för vår nya centrumkärna och för vår nya stad. Enligt Trafikverkets plan så ska den nya E10:an stå klar under hösten 2019.

Det händer och kommer att hända mycket i nya Kiruna och en stor del av arbetet som sker just nu är sådant som inte syns ovan marken. Det handlar om infrastruktur nedgrävd i marken som ska möjliggöra kommande byggnationer av allt från gator och parker till bostäder, butiker, hotell och handelsområden.

Det pågår alltså mycket i Kiruna och på den här hemsidan lägger vi kontinuerligt ut nyheter och information om dessa händelser och aktiviteter.

Välkommen att följa utvecklingen av det nya Kiruna!
Kommunchef
Peter Niemi