Google translate text, här kan du översätta din sida.

Nyheter

Läs om kommunala projekt i tidningen Kiruna Information

Kommande år blir intensiva då mycket sker inom stadsomvandlingen. Den nya stadskärnan fortsätter att växa fram kvarter för kvarter.

Läs mer
  • Ett historiskt ögonblick

  • Här byggs nya räddningstjänsten

  • Välkommen på öppet hus

Genvägar

Aktuella projekt

Under åren framöver kommer flera byggnader och bostäder att stå klara i den nya stadskärnan. Det är Kiruna kommun, Tekniska Verken och Kirunabostäder som satsar flera miljarder kronor på att bygga upp den nya staden.

Läs mer

Kirunas nya stadskärna-länkar till fler projekt

Kirunas nya centrumkärna byggs tre kilometer öster om nuvarande. Under denna sida finns även länkar till andra aktörers byggprojekt.

Läs mer

Dokumentation av Gruvstadspark 1

Dokumentationer av kulturhistorisk värdefull bebyggelse som flyttas och som rivs finns att ladda ner på stadsomvandlingens hemsida. Dokumentationsprojektet är ett samarbete mellan Kiruna kommun och LKAB.

Läs mer