Kiruna kommun

Vi kör på när alla andra tar sommar

Trots att stadsomvandlingen i Kiruna pågått i tolv år ökar bara intresset för den. Stadsomvandlingen är inte bara av nationellt intresse. Från nästan alla världens hörn hör folk av sig och vill veta mer.

Under några få sommarmånader, när tjälen är borta, är det mycket som ska hända i och kring vår nya centrumkärna. Ännu mer av marken ska saneras, vatten och avlopp, fjärrvärme, fiber och elkraft ska dras till de framtida kvarteren. Det går också snabbt framåt med våra fem stora kommunala byggnationer: räddningstjänst, grundskola, gymnasieskola, simhall och kulturhus/Folkets hus.

En viktig fråga för oss är också den nya dragningen av E10. Vägen är en förutsättning för vår nya centrumkärna och för vår nya stad. Enligt Trafikverkets plan så ska den nya E10:an stå klar under hösten 2019.

Det pågår alltså mycket i Kiruna och på den här hemsidan lägger vi kontinuerligt ut nyheter och information om dessa händelser och aktiviteter.

Välkommen att följa utvecklingen av det nya Kiruna!
Kommunchef
Peter Niemi