Google translate text, här kan du översätta din sida.

Aktuellt om stadsomvandlingen

2017 var ett år av stora förändringar i Kiruna tätt följt av det nya året 2018.

Detta händer under 2018.

  • Kulturhuset börjar byggas i kvarter 5.
  • Kirunabostäder börjar bygga bostäder på skjutbaneområdet.
  • Kirunas nya stadshus - Kristallen står färdig för inflyttning.
  • Räddningstjänsten: Våren 2018 påbörjas grundläggningen för byggnaden och infrastrukturen påbörjas.
  • Luossavaara-Matojärvi utvecklingsområde: Kommunen arbetar vidare med de olika delprojekten i utvecklingsplanen för friluftsområdet.

Detta har hänt under sommaren och hösten 2017.

  • Saneringsarbetet vid Linbanevägen och mot TGA-området fortsätter under hösten.
  • Arbetet med huvudledningen mellan skjutbaneområdet och nya stadskärnan har pågått under sommaren och fortsätter under hösten.
  • Malmvägen kommer höjas till framtida marknivå. Under tiden arbetet pågår stängs Malmvägen av och trafiken kommer att ledas om via industriområdet. Arbetet förväntas pågå fram till årsskiftet.
  • Dagvattenparken börjar ta form och under sommaren har frön och växter plockats för att drivas fram i växthus under vintern. Nästa sommar ska växterna planteras i och intill dagvattenparken.
  • Infrastruktur har byggts, tillsammans med LKAB, fram till platsen dit Länsmansbostaden flyttats under hösten. 

 

 

Publicerad av:  Martina Aho, Marianne Nordmark

Senast ändrad:  2017-06-20