Google translate text, här kan du översätta din sida.

Besöksplatser

På de här sidorna finns tips på besöksplatser med koppling till stadsomvandlingen samt länkar till mer information.

I infocenter i Kiruna Stadshus finns samlad information om stadsomvandlingen. Infocenter, som är obemannat, följer stadshusets öppettider och har öppet dagtid 08:00-17:00, varje helgfri vardag. Besöksadress: Hjalmar Lundbohmsvägen 31, 981 85 Kiruna.

Gruvföretaget LKAB har en utställning om samhällsomvandlingen i Folkets hus. Mer information finns på LKAB:s hemsida om samhällsomvandlingarna, se länk under Relaterat.