Google translate text, här kan du översätta din sida.

Detta hittar du i gruvstadsparken

När ett område är avvecklat övergår det till att bli ett parkområde, en gruvstadspark - med bland annat lekparker och parkbänkar. På så sätt skapas en mjuk övergång mellan gruva och stad.

Sommarinvigning i Gruvstadsparken. Fåren har anlänt till parken och finns på plats tisdag-lördag kl 09:00-17:00 till och med 8 september. Det finns även möjlighet att besöka fåren lördag-söndag under festivalhelgen samt lördag-söndag under midsommarhelgen. Under hela sommaren finns fikaförsäljning i parken.

Lekpark, utegym och isbana vintertid är några av de saker du hittar i gruvstadsparken. I anslutning till dessa finns bänkar, grillplats och vedförråd.

De två konstverken på skivor av grafisk betong föreställer "Familjen Söderberg" från 1899 med det först födda barnet i Kiruna samt "På Bolagshotellets trappa" från 1902 med Hjalmar Lundbohm i centrum.


Bakom lekplatsen finns utegymmet


Grillplats


"På Bolagshotellets trappa", med Hjalmar Lundbohm i mitten av bilden.

Publicerad av:  Lisbeth Pekkari, Marianne Nordmark

Senast ändrad:  2018-07-18