Google translate text, här kan du översätta din sida.

Detta hittar du i gruvstadsparken

I gruvstadsparken finns något för alla.

Lekpark, utegym och isbana vintertid är några av de saker du hittar i gruvstadsparken. I anslutning till dessa finns bänkar, grillplats och vedförråd.
Under sommaren finns också får, höns och kaniner i parken, något som brukar uppskattas av både barn och vuxna.

De två konstverken på skivor av grafisk betong föreställer "Familjen Söderberg" från 1899 med det först födda barnet i Kiruna samt "På Bolagshotellets trappa" från 1902 med Hjalmar Lundbohm i centrum.


Bakom lekplatsen finns utegymmet


Grillplats


"På Bolagshotellets trappa", med Hjalmar Lundbohm i mitten av bilden.

Publicerad av:  Lisbeth Pekkari

Senast ändrad:  2017-09-22