Google translate text, här kan du översätta din sida.

Stadshus och länskonstmuseum

Stadshus och länskonstmuseum i samma byggnad.

Just nu pågår byggnationen av det nya stadshuset Kristallen med LKAB som byggherre. Bygget påbörjades med markarbeten sommaren 2014 och beräknas vara klart 2018. I stadshuset kommer förutom de kommunala verksamheterna även ett länskonstmuseum att finnas.

Publicerad av:  Marianne Nordmark

Senast ändrad:  2017-07-12