Google translate text, här kan du översätta din sida.

Volymhandel

Coop först ut att teckna avtal om etablering.

Handeln som finns i dagens stadskärna kommer att flyttas till den nya. Längs handelsgatan byggs bostäder och kontor, butikerna hamnar i bottenplan. Vid handelsgatans slut, mot gränsen till Tuolluvaara och E10, kommer storhandel att etableras. Coop Norrbotten och Kiruna kommun har tecknat avtal om den första handelsinvesteringen i nya stadskärnan.

Publicerad av:  Marianne Nordmark

Senast ändrad:  2017-07-12