Google translate text, här kan du översätta din sida.

Kirunas nya stadskärna

Kirunas nya stadskärna byggs tre kilometer öster om den nuvarande.

Den nya stadskärnan har förberetts under flera år. Markarbeten, infrastruktur och detaljplaner är klara. Stadskärnan kommer att bestå av bland annat stadhus, torg, stadspark, kontor, bostäder, skolor, simhall, kulturcentrum, hotell och handel.  Byggplaner finns för alla tio kvarter i stadskärnan. Under 2018 står stadshuset Kristallen klar.  Läs mer om projekt och byggstart. Bygget av nytt Folkets hus/kulturhus är igång

Publicerad av:  Marianne Nordmark

Senast ändrad:  2018-07-13