Google translate text, här kan du översätta din sida.

Kirunas nya stadskärna

Kirunas nya centrumkärna byggs tre kilometer öster om den nuvarande.

Den nya centrumkärnan har förberetts under flera år. Markarbeten, infrastruktur och detaljplaner är nu klara. Kiruna kommun har tagit fram en byggtidplan för de närmaste sju åren fram till år 2024. Den nya centrumkärnan kommer att bestå av bland annat stadhus, torg, stadspark, kontor, bostäder, skolor, simhall, kulturcentrum, hotell och handel.  Nu finns byggplaner för alla tio kvarter i nya centrum.  Under 2018 står stadshuset Kristallen klar. Området i direkt anslutning till centrumkärnan, den gamla skjutbanan, är bebyggd med studentbostäder.

Publicerad av:  Marianne Nordmark

Senast ändrad:  2017-07-12