Google translate text, här kan du översätta din sida.

Kirunas nya stadskärna

Kirunas nya stadskärna byggs tre kilometer öster om den nuvarande.

Under 2018 var bygget av stadshuset Kristallen klart. Arbetet med att bygga nytt Folkets hus/kulturhus mitt emot stadshuset är i full gång. I kvarter 1 pågår Kirunabostäders byggnation. Kvarteret kommer att innehålla 62 lägenheter och drygt 3 600 kvadratmeter lokaler för kontor, restauranger och butiker.

Den nya stadskärnan har förberetts under flera år. Arbetet med detaljplaner, infrastruktur och markfrågor pågår kontinuerligt för att utveckla stadskärnans olika delar. Stadskärnan kommer att bestå av bland annat stadhus, torg, stadspark, kontor, bostäder, skolor, simhall, kulturcentrum, hotell och handel. Byggplaner finns för alla tio kvarter i stadskärnan


Augusti 2017. Kirunas nya stadskärna. Foto: Tomas Utsi. 

Aktuella projekt (länk på denna webb).