Google translate text, här kan du översätta din sida.

Mark och tomter

Kiruna kommun är Sveriges största kommun till ytan på över 20 000 kvadratkilometer. Av denna mark äger kommunen mindre än 1 %. Störst markägare är svenska staten med cirka 80 % av markytan.

Kommunens mark förvaltas av mark- och exploateringsavdelningen. Det är till dem du ska vända dig om ditt företag vill köpa ett markområde eller en tomt. Kiruna kommun arbetar hela tiden för att ha en beredskap med tomter för nya verksamheter.

Kontakt

Markförvaltare
Mats Persson
Telefon: 0980-700 94
Skicka e-post

Exploateringsingenjör
Mats Walfridsson
Telefon 0980-704 54
Skicka e-post

Exploateringsingenjör
Josefine Gadeborg
Telefon 0980-709 86
Skicka e-post