Google translate text, här kan du översätta din sida.

De första kvarteren

I utvecklingsplanen ingår tio kvarter som ligger runt stadshuset Kristallen.

Den 22 april 2014 antog kommunfullmäktige en utvecklingsplan för nya Kiruna. I september-december samma år genomfördes en markanvisningsprocess. Intresset för markanvisningen var stort och tolv företag anmälde intresse för att få bygga i den nya stadskärnan. En extern bedömningsgrupp lämnade förslag till tilldelningsbeslut och kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2015 i enlighet med förslaget.

Markanvisningsavtal för kvarter 1, 2, 3 och 10 tecknades och godkändes 2016. För kvarter 4 och 9 har LKAB kommit med en avsiktsförklaring. Kvarter 8 bebyggs av Kirunabostäder och i nuläget pågår arbetet med avtalet. På kvarter fem bygger Kiruna kommun ett nytt kultuhus/Folkets hus. Kvarter 7 ligger utanför detaljplanen för den nya stadskärnan och därför går det inte att skriva markanvisningsavtal för detta kvarter i dagsläget