Google translate text, här kan du översätta din sida.

Om stadsomvandlingen

I över 100 år har järnmalmsbrytningen pågått i Kiruna utan att nämnvärt påverka stadens centrala delar. År 2004 stod det klart att den tiden var över

År 2004 fick Kiruna kommun ett brev av LKAB med information om att de såg att gruvbrytningen i framtiden skulle komma att påverka centrala delar av staden. Det brukar betecknas som startskottet för stadsomvandlingen. 

Sedan dess har mycket arbete pågått. Många politiska beslut har tagits, bland annat om att den nya stadskärnan ska byggas upp tre kilometer öster om den nuvarande stadskärnan. En utvecklingsplan samt nya detaljplaner för ett flertal områden har också tagits fram. LKAB har presenterat prognoser för i vilken takt de ser att gruvbrytningen kommer att påverka Kiruna, samtidigt som Kiruna kommun har tagit fram en tidplan för byggnationer i nya centrum.

En sida om vad som just nu pågår i stadsomvandlingen hittar du i menyn.