Google translate text, här kan du översätta din sida.

Tidplaner

I maj 2017 presenterade Kiruna kommun en byggtidplan över hur Kirunas nya stadskärna kan bebyggas. Samtidigt presenterade LKAB uppdaterade tidplaner för flytt och köp av fastigheter i nuvarande centrum.

Kommunkoncernen har presenterat en byggtidplan för nytt centrum för de närmaste sju åren fram till år 2024. 

Under 2018 startar byggnation av det nya kulturhuset i kvarter 5 och på Skjutbaneområdet börjar Kirunabostäder att bygga lägenheter. 

Detta har hänt under sommaren och hösten 2017, länk till Aktuellt om stadsomvandlingen.

Länk till LKAB:s tidplaner finns under Relaterat.