Google translate text, här kan du översätta din sida.

Fortsatta byggprojekt och investeringar

Vid en presskonferens den 26 april 2018 presenterade Kiruna kommunkoncern fortsatta byggprojekt och investeringar.

Merparten av projekten finansieras av ersättningar för stadsomvandlingen, som tillsammans med kommunal finansiering gör det möjligt att växla upp insatsen och skapa nya innovativa anläggningar, bostäder och serviceerbjudanden för Kirunaborna.

Projekt och byggstart:

Räddningstjänst,  2017
Luossa-Matojärvi,  2017
Gamla Skjutbanan,  2018
Kvarter 1,  2018
Stadstorget,  2018
Kvarter 5,  2018
Vilan,  2018
Tallplan 5-6,  2018
Simhall, 2019
Idrottshall,  2020
Kunskapsstaden,  2020
Grundskola, 2022
Infrastruktur, löpande
Avfallsanläggning, färdig 2022

Länk till nyheten från presskonferensen.