Google translate text, här kan du översätta din sida.

Invånare

På de här sidorna kan du som bor i Kiruna läsa mer om pågående och kommande projekt i stadsomvandlingen.