Google translate text, här kan du översätta din sida.

Invånare

På de här sidorna kan du som bor i Kiruna läsa mer om pågående och kommande projekt i stadsomvandlingen. Följ gärna kommunen på sociala medier, som är en utav kommunikationskanalerna med våra medborgare.

Kiruna kommuns facebooksida

Kiruna kommuns konto på Instagram

Kiruna kommuns webbsida med länkar till olika verksamheters sociala medier

Aktuella projekt

Under åren framöver kommer flera byggnader och bostäder att stå klara i den nya stadskärnan. Det är Kiruna kommun, Tekniska Verken och Kirunabostäder som satsar flera miljarder kronor på att bygga upp den nya staden. Den 26 april hölls en presskonferens där Kiruna kommunkoncern presenterade fortsatta byggprojekt och investeringar.

Läs mer