Google translate text, här kan du översätta din sida.

Vatten och avlopp

Mycket arbete är gjort när det gäller vatten- och avloppsledningar i den nya stadskärnan. Just nu pågår arbete med ledningar i de områden som ligger närmast stadskärnan. Under 2017 påbörjar också arbetet med den dagvattenpark som kommer att finns i centrala Kiruna. 

Publicerad av:  Martina Aho

Senast ändrad:  2017-06-16