Google translate text, här kan du översätta din sida.

Dagvattenpark

Under sommaren 2017 har anläggningen av ett öppet dagvattensystem i Kirunas nya centrum påbörjats.

Dagvattenanläggningens främsta syfte är att fördröja en del av vattenvolymen som kommer från nya Kiruna till sjön Luossajoki, för att undvika för kraftiga flöden och översvämningar. En öppen hantering av dagvattnet är också en fördel vid vattenreningen, som det ställs höga krav på idag. I den nya dagvattenanläggningen kan rening av olika typer av föroreningar ske, via sedimentation, oxidering och nedbrytning från solens UV-ljus.

Dagvattenanläggningen driftsätts under hösten 2018 och kommer att omges av ett parkområde som ligger i anslutning till Malmvägen med god tillgänglighet för den som vill besöka parken. I parken ska finnas möjlighet att sitta ner och titta på vackra planteringar av våra växter i norr. Rinnande vatten bidrar också till en mer levande gatumiljö i den nya stadskärnan.

Publicerad av:  Lisbeth Pekkari

Senast ändrad:  2017-06-16