Google translate text, här kan du översätta din sida.

Ledningar i centrum

En stor del av det arbete som har skett i Kirunas nya centrum är sådant som är osynligt för de flesta, nämligen ledningarna i marken.

Infrastrukturen är det som möjliggör för kommande byggnationer i nya centrum. Innan arbetet med byggnader och annat som är synligt kan komma igång så måste huvudledningar för vatten, avlopp och fjärrvärme finnas på plats. När arbetet med ledningar var färdigställt i nya stadskärnan påbörjades arbetet med infrastrukturen för områdena strax utanför stadskärnan, där bland annat skola, badhus och handelsområde kommer att byggas.

Arbetet med infrastrukturen utförs av det kommunala bolaget Tekniska verken.

Publicerad av:  Martina Aho

Senast ändrad:  2017-06-16